מהו המיסוי החל על מוכר דירה

מהו היטל השבחה, האם עלי לשלם היטל השבחה לאחר מכירת הנכס?
מהו מס שבח?
ואיך ניתן לחסוך?
היטל השבחה הוא תשלום חובה המוטל על בעלים של נכס מקרקעין ע”י הוועדה המקומית
עקב אישור תוכנית בנייה מסוימת אשר גרמה לעלייה בערך הנכס.
זהו למעשה, היטל הנגבה רק כאשר יש השבחה בערך הנכס, דהיינו ערך הנכס עלה .
גובה היטל ההשבחה מחושב לפי נוסחה של מחצית מעליית שווי המקרקעין עקב אישור
תוכנית הבנייה או תוספת בנייה.
המועד לתשלום היטל ההשבחה היא יום “מימוש הזכויות” דהיינו יום מכירת הנכס או יום
קבלת היתר הבנייה.
שימו לב! היטל השבחה יידרש גם במקרה של העברה ללא תמורה בין קרובים, משום שגם
העברה כזו מהווה עסקה במקרקעין.
מס שבח הוא המס המשולם על רווח בעת מכירת דירה ביחס לקנייה.
שיעור המס המחייב הינו 25% על הדירה הנמכרת.
אחד הטיפים שאוכל לתת לרוכשי הדירות: שימרו את כל החשבוניות בעת רכישת הדירה!!
בבוא העת, כשתירצו למכור את הדירה, חשבוניות אלו יוכלו לשמש לכם להפחתת הרווח
שום שיחשבו כחלק מהעלות ויקטינו את הרווח ובהתאם לכך להפחתת המס.
שכן, מס שבח מחושב על פי ההפרש בין מחיר הדירה בעת קנייתה לבין מחיר הדירה בעת
מכירתה.
כאשר יש אפשרות לקזז את כל ההוצאות הנלוות לרכישת דירה כגון: שכ”ט עו”ד, תשלום
עבור מתווך, שיפוץ הדירה, אגרות, מיסים, משכנתא.

חשוב מאד להיוועץ בעו”ד בטרם רכישה או מכירה של נכס מקרקעין או בטרם נקיטת כל
פעולה משפטית על מנת שתוכלו לתכנן מס נכון ולמנוע הסתבכויות משפטיות מיותרות.
יובהר, כי כל האמור הנו לידיעה כללית ובסיסית בלבד ואינו מהווה יעוץ משפטי