מהי “דירה מזכה”?

“דירה מזכה” נקראת כך לצורך קבלת פטור ממס שבח.
ההגדרה החוקית לדירת מגורים מזכה כוללת פרמטרים רבים ובין היתר שהדירה נמצאת בבעלותו של
אדם פרטי ולא בבעלות חברה.
כמו כן, שהדירה שימשה למגורים בארבע השנים לפני מועד מכירתה או לחילופין שימשה למגורים במשך
80% מהתקופה הקובעת לצורך חישוב השבח שנוצר.
חשוב לדעת שגם חניה, גינה ,חצר, מחסן וכו’ נחשבים לחלק מהדירה לצורך הגדרתה כדירת מגורים
מזכה.
הדירה המזכה צריכה לשמש לגורים ולא למטרות מסחריות או לפחות מיועדת למגורים.
הדירה המזכה הנמכרת צריכה להיות היחידה בבעלות המוכר.
כל עוד המוכר לא החזיק ביותר מדירה אחת במקביל בארבע השנים שקדנו למכירה.
כמו כן לא מכר דירה אחרת בפטור ממס חלקי או מלא במהלך 18 לפני המכירה הוא יהיה זכאי לקבל את
הפטור.
כאשר הדירה הועברה בירושה היורש “נכנס בנעליו” של המוריש ואם היה המוריש זכאי לפטור אם היה
מוכר את הדירה בחייו, גם היורש זכאי לפטור.